Back after the war

cover121_small

 

 

Cover: © De Engelse soldaat / Camiel Van Breedam
Lees volledig nummer hier

A. G. Christiaens – Nagelaten vertalingen
Bert Popelier – De muur van de vermisten
Camiel Van Breedam – Westhoek – Uithoek
Dany Delepière – La carte du feu
Erick Kila – Huilen verboden
Hadewijch Griffioen – Ondraaglijk het kleed
Jaak Fontier – Vlaamse dichters aan het IJzerfront
Joe Oostvogels – De eerste wereldoorlog in exotische stijl: Ali & Nino, Oost & West, in Bakoe, melting pot van de jonge twintigste eeuw
Klaas Coulembier – Oorlogsgruwel en religieuze verheffing / Benjamin Brittens War Requiem
Maarten Van Alstein – Spookbeelden van de slagvelden / Le Mort Homme, een foto van Bart Michiels
Matthijs de Ridder – Rebelse ritmes
Max Manolo – Verdediging van de jazz-band
René Hooyberghs – Dood van een faun met kille horentjes
René Hooyberghs – Mist
René Smeets vertaling – Santé! Biergedichten
Thomas Jasper Martin – Lapidarium
Tom Deneire – Nachten in Vlaanderen / De Latijnse soldatendichters van de Eerste Wereldoorlog
Tom Mariën – Hier adem ik
Valeria Luiselli / vert: Merijn Verhulst – Pretoria
Wouter De Broeck – Vet